Hakkımızda

Hakkımızda

Avukat Mert TÖRE, lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamış olup, avukatlık stajını Eskişehir Barosu bünyesinde tamamladıktan sonra avukatlık ruhsatnamesi almaya hak kazanmıştır. Hâlen Eskişehir Barosu’na kayıtlı olarak mesleğini icra etmektedir.

Vatani görevini yedek subay olarak yerine getiren ve Gülbaba/Kilis 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’nda hukuk danışmanlığı yapan Av. Mert TÖRE, akabinde kurduğu hukuk ve danışmanlık bürosunda kurucu avukat olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık faaliyetlerine başlamıştır.

Av. Mert TÖRE Hukuk & Danışmanlık Bürosu; Aile Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku, Tüketici Hukuku, İş Hukuku ve Gayrimenkûl Hukuku başta olmak üzere hukukun birçok alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık faaliyetlerini sürdürmektedir. Büronun misyonu; meslek etik kurallarına riayet ederek müvekkillerin haklarını korumak, hukuki ihtilafları hukuka ve hakkaniyete uygun şekilde çözüme kavuşturmaktır.